0914.709.579

24/7 Support

Uy tín

An tâm giao dịch

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sử dụng hợp pháp
Khách hàng chỉ được phép sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi website chúng tôi. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống.
2. Yêu cầu tuân thủ
Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ.
3. Liên kết trang của bên thứ ba
Khách hàng đồng ý rằng muabanxutiktok sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.
4. Đảm bảo dịch vụ
Muabanxutiktok cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. . Tuy nhiên, trong phạm vi có thể website sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.